Estońscy i Polscy wolontariusze poszukiwani. Zmień świat razem z nami.

Międzynarodowa grupa, ponad dwudziestu pięciu  wolontariuszy z trzech różnych kontynentów czeka na Ciebie w pięknym mieście Baia, w Rumunii. Wielokulturowość w organizacji młodzieżowej może znacznie wpłynąć na Twój osobisty rozwój.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu: Pielęgnacja oczu/opieka na codzień;

Termin: od 1 marca 2015 do 29 lutego 2016 roku;

Lokalizacja: Baia Mare Rumunia;

Liczba wolontariuszy w projekcie: 8*;

Aktualnie dostępne miejsca: 2 miejsca dla polskich wolontariuszy i 3 miejsca dla estońskich wolontariuszy;

*Ośmiu wolontariuszy będzie pochodzić z Estonii, Polski, Białorusi i Ukrainy.Wolontariusze z Ukrainy i Białorusi zostali już wybrani.

Gospodarz projektu (organizator projektu) – zespół organizacji młodzieżowej

Zespół organizacji młodzieżowej powstał w 2009 roku, od tamtego czasu rozwinął działalność koncentrując się na trzech głównych dziedzinach: wolontariat (pracujemy jako centrum rekrutujące i wprowadzające wolontariuszy w różne aktywności w społeczności), nieformalna edukacja (każdego roku organizujemy Karnawał Nieformalnej Edukacji, który promuje różnorodne instrumenty empirycznej nauki), międzykulturową naukę ( przynosimy ją wspólnie lokalnym społecznością razem z wolontariuszami z różnych części świata, wliczając w to inne kontynenty, takie jak Ameryka Południowa czy Afryka).

Aktywność w Zespole Organizacji Młodzieżowej (T4UTH) koncentruje się wokół zespołu wartości, które ukształtowały się w czasie i zyskały wraz ze wzrostem doświadczenia naszego zespołu: edukacja międzykulturowa, wolontariat, tolerancja, duch zespołu, i doskonałości. Na podstawie tych przekonań, naszą misją stała się stymulacja rozwoju młodzieży poprzez aktywność wolontariacką, międzynarodową mobilność i nie formalną edukację.

Do narzędzi użytych do osiągnięcia wizji naszej organizacji należy wliczyć międzynarodową aktywność wolontariacką i inne projekty ułatwiające mobilność młodzieży poza granicami. Partnerstwo, które zbudowaliśmy lokalnie i międzynarodowo oferuje nam właściwe środowisko do rekrutacji, szkoleń i umieszczenia wolontariuszy w projektach z różnych dziedzin.

SPOŁECZNOŚĆ GOSPODARZY – BAIA MARE, RUMUNIA

Zlokalizowana 600 km od Bukaresztu (stolicy Rumunii), blisko ukraińskiej i węgierskiej granicy, będąca domem dla stu piętnastu tysięcy mieszkańców, Baia Mare, powiatowe miasto dystryktu Maramerus, łączy w sobie mieszankę różnorodności kulturowej i etnicznej.

Historia więcej niż 2000 lat wydobycia złota, srebra i innych metali nieszlachetnych wyrzeźbiła krajobrazy i kulturę z licznymi architektonicznymi pozostałościami z czasów średniowiecza.

Miasto samo w sobie ma ogromną liczbę kulturalnych atrakcji, kilka parków i jedną z najlepszych publicznych bibliotek w Rumunii. Otoczone wzgórzami i górami jest idealne dla wszelkiego rodzaju aktywności w zakresie wszystkich czterech sezonów, ze spektakularnymi trakami turystycznymi takimi jak Creasta Cocoșului, Vârful Igniș czy Vârful Pietrosu, pięknym jeziorem, które ochłodzi Cię latem i wieloma kurortami narciarskimi do zimowych sportów.

Nie wspominając już o tym, że Maramures daje możliwość zagłębić się w jedno z ostatnich miejsc, gdzie wiejskie, średniowieczne życie ciągle prosperuje razem z ręcznie budowanymi starożytnymi drewnianymi kościołami, tradycyjną muzyką, kolorowymi kostiumami i festiwalami. Szeroko znani ze swojej gościnności ludzie żyjący w Maramures są zawsze skłonni podać pomocną dłoń.

DZIAŁANIA PROJEKTU

Projekt zawiera dwa różne typy głównych aktywności. Wolontariusze będą pracować, dwa razy w tygodniu z grupą niedowidzących dorosłych i trzy razy w tygodniu będą warsztaty edukacyjne dla grup dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Przygotowano następujące aktywności dla osób niedowidzących: muzyka i śpiew, taniec, lepienie z gliny, teatr i lekcje angielskiego.

Wolontariusze będą pracować w czteroosobowych grupach i będą prowadzić warsztaty dla nie więcej niż ośmiu niewidomych dorosłych. W ten sposób, mogą zwracać na każdego specjalną uwagę podczas jego aktywności. Podczas pracy z osobami niedowidzącymi, wolontariusze będą musieli przygotować także specjalne aktywności takie jak wystawa niewidomych, do której będą mogły dołączyć osoby nie dotknięte wadą wzroku, z zawiązanymi oczami będą mogły doświadczyć świata zapachu, dźwięku i dotyku. Wolontariusze będą także organizować, wspólnie z niewidomymi uczestnikami „żywą bibliotekę”, która będzie przedstawiać i zawierać osoby dotknięte wadą wzroku, jego brakiem lub też problemami zdrowotnymi. Podczas pobytu w Rumunii będą musli przygotować prezentację swojego kraju, przystosowaną do ludzi, którzy nie mogą widzieć.

Aktywność z dziećmi zawiera warsztaty, które mają edukacyjny wpływ na dzieci. Warsztaty będą miały różne tematy w odniesieniu do momentu, w którym będą się odbywać: sezonu, ósmego marca, pierwszego czerwca, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia i tym podobnych. Warsztaty będą również uwzględniać zainteresowania dzieci: zwierzęta, rośliny, naukę, biologię, geografię, kulturę, język i tak dalej. Wolontariusze będą musieli przygotować harmonogram warsztatów na każde dwa miesiące ich pobytu. Niektóre warsztaty mogą być powtarzane kilka razy, co dwa miesiące, gdy grupa dzieci się zmieni. Wolontariusze są odpowiedzialni za przygotowywanie ich warsztatów, poszukiwanie materiałów, źródeł i realizację. HO (Host Organization? Gospodarz?) będzie oferować wsparcie, trening oraz naukę, aby pomóc wolontariuszom zorganizować warsztaty jak najlepiej. Na koniec pracy, wolontariusze będą musieli skolekcjonować pomysły z warsztatów i umieścić je w broszurze, aby pomóc innym wolontariuszom. Podczas wakacji letnich warsztaty będą przenoszone z Baia Mare do wiosk w pobliżu miasta na okres dwóch miesięcy.

PROFIL WOLONTARIUSZA, KTÓREGO SZUKAMY

Zespół Organizacji Młodzieżowej nakreślił ogólne cechy profilu kandydatów w odniesieniu do proponowanych aktywności.  Kandydat powinien być w wieku pomiędzy 18, a 30 lat, mający wolę poznania innych kultur, aby pracować z osobami z defaworyzowanych terenów (ekonomicznie i socjalnie), być wyszkolony w rozwoju osobistym, nauce i uczeniu nieformalnych metod. Preferowanym jest, gdy potencjalny kandydat może motywować samego siebie do zaangażowania się w T4UTH i ma inicjatywę zorganizowania nowych działań indywidualnie lub z międzynarodowym zespołem.

Czuć się komfortowo będąc w centrum uwagi, podczas zaspokajania ciekawości innych na temat jego własnej osoby;

Być ambasadorem swojej kultury, mieć potrzebę rozmowy i prezentacji własnego kraju;

Być zdecydowanym do zanalizowania sytuacji, komunikowania problemów, poszukiwania rozwiązań, aby poprawić stan rzeczy zarówno dla siebie, jak i innych, być proaktywnym i pewnym siebie;

Powinien być kierowany chęcią nauki i osobistego rozwoju w międzykulturowym zespole;

Musi organizować i brać udział w aktywnościach dla osób niedowidzących, zarówno dorosłych jak i dzieci.

Czuć się komfortowo w pracy z bardzo małymi dziećmi, w dużych grupach.

PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIA

Wolontariusze będą beneficjentami pełnego wsparcia zespołu T4UTH i lokalnych wolontariuszy w promowaniu, przygotowaniu i wprowadzaniu aktywności. T4UTH zapewni wolontariuszom mentora, rumuńskiego nauczyciela, i, jeżeli to będzie wymagane, angielskiego nauczyciela.

Koszty podróży do społeczności gospodarza i z powrotem zostaną pokryte z budżetu projektu do wysokości maksymalnie 275 euro na każdego wolontariusza.

Wolontariusze będą dzielić mieszkanie z innymi długoterminowymi wolontariuszami i to może być przyczyną dzielenia wspólnego pokoju z dwoma łóżkami. Wolontariusze otrzymają 450 RON (około 100 euro) na jedzenie i 60 euro kieszonkowego. Aby uniknąć braku zarządzania budżetem, Zespół ds Młodzieży postanowił dać pieniądze na żywność na początku każdego miesiąca oraz kieszonkowe w połowie tego samego miesiąca.

T4UTH zaopatrzy wolontariuszy w rumuńskie karty sim, opłaty miesięcne, wi-fi w mieszkaniach, biuro i rowery do dojazdów.

JAK APLIKOWAĆ

Wystarczy zrobić tylko jedną rzecz żeby aplikować na ten projekt. Proszę wysłać swoje CV oraz List Motywacyjny (obydwa dokumenty w języku angielskim), na adres e-mail solvita@t4uth.ro, w temacie e-maila wpisując „EYE CARE/DAY CARE APPLICATION”.

There’s only one thing you have to do in order to apply for this project. Please send your CVMotivation Letter (both in English), by email to solvita@t4uth.ro, mentioning “Eye Care / Day Care application” in the subject of the email.

Comments are closed