Kto może skorzystać z programu?

  • • 2 miliony studentów może studiować za granicą lub poprawić swoje umiejętności, na przykład uczestnicząc w 450 000 staży.
  • 650 tysięcy uczniów szkół zawodowych i praktykantów może ubiegać się o stypendia na studiowanie za granicą, aby się przekwalifikować lub zdobyć nowe umiejętności zawodowe;
  • 800 000 nauczycieli szkół i wykładowców uniwersyteckich, trenerów, pracowników i pracowników młodzieżowych może nauczać za granicą i poprawić swoje umiejętności;
  • 200 000 studentów, którzy ukończą jednolite studia magisterskie w innym kraju, może skorzystać z instrumentu gwarancji dla kredytów studenckich;
  • ponad 500 000 młodych ludzi może zaangażować się w wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży;
  • ponad 25 000 studentów może otrzymać stypendia do wzięcia udziału w programie wspólnych studiów magisterskich, gdzie student ma możliwość studiowania na co najmniej dwóch uniwersytetach zagranicznych;
  • 125 000 szkół zawodowych, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, uczelni i instytucji kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw może ubiegać się o otrzymanie dotacji na utworzenie 25 000 partnerstw strategicznych w celu promowania wymiany doświadczeń i tworzenia sieci relacji z rynkiem pracy;
  • 3500 instytucji edukacyjnych i firm może otrzymać pomoc w tworzeniu ponad 300 „sojuszy na rzecz wiedzy” i „sojuszy umiejętności sektorowych” w celu promowania możliwości zdobywania zatrudnienia, innowacji i przedsiębiorczości;
  • dodatkowo pomoc może otrzymać 600 instytucji z dziedziny sportu, na przykład w przygotowywaniu europejskich wydarzeń sportowych przez organizacje non-profit.