O TWIP

LOGO_TWI-male2

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości jest organizacją naukowo-gospodarczą nakierowaną na rozwój kompetencji i aktywności młodych ludzi, a także na zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw i współpracę w zakresie transferu wiedzy pomiędzy sferą gospodarczą a uczelniami wyższymi. TWIP wspiera dodatkowo działalność społeczną za pośrednictwem swoich partnerów.

Prowadzimy dwa programy praktyk (krajowy i zagraniczny), międzynarodowy program wymiany wolontariuszy (EVS) oraz program Dyplomant skierowany do osób, które piszą pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską.

Jesteśmy Agencją Zatrudnienia i Instytucją Szkoleniową, a także akredytowaną Organizacją Wolontariatu Europejskiego.

W sferze społecznej współpracujemy z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, szkołami średnimi, a w sferze naukowo-badawczej z przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi.