Jak zostać wolontariuszem EVS?

Aby zostać wolontariuszem/szką wolontariatu europejskiego należy:

1) Z PONIŻSZYCH MOŻLIWOŚCI WYBIERZ PROJEKT, KTÓRY NAJBARDZIEJ PASUJE DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ

Przykładowe projekty EVS mogą dotyczyć np.:

 • kultury i sztuki np.: pomocy w organizacji imprez kulturalnych, koncertów, festiwali, przedstawień);
 • sportu np.: organizacji zawodów sportowych, prezentacji, aktywności ruchowej dzieci i dorosłych;
 • ekologii np.: uczestnictwie w akcjach na rzecz środowiska, katalogowaniu, zbieraniu próbek, badaniu stanu przyrody, aktywności zwierząt lub roślin, itp…
 • edukacji np.: organizacja działań edukacyjnych dla dzieci, prowadzenie warsztatów rozwojowych, szkoleń, przygotowywanie prezentacji, prowadzenie spotkań, nauka języka obcego)
 • pomocy społecznej np.: działaniu na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób starszych, pomocy dzieciom w domu dziecka, organizacji zbiórek, pracy na rzecz osób skrzywdzonych, biednych, niepełnosprawnych;
 • kariery zawodowej np.: pomocy w organizacji targów, nabywaniu nowych kompetencji, m.in. językowych, pomoc w poszukiwaniu pracy za granicą, itd…;
 • dziennikarstwa np.: tworzenie artykułów, spotów, sprawozdań, wywiadów, prace związane z redagowaniem i tłumaczeniem, zbieraniem danych i informacji;
 • tolerancji np.: współorganizacji akcji przeciw przemocy, patologii, uzależnieniom, biedzie, krzywdzie, działań na rzecz równości płci i tolerancji, oraz inne tematyki (do wyboru).

2) ODPOWIEDZ SOBIE NA PYTANIA:

 • Czy jesteś osobą w wieku 18-30 lat ?
 • Czy chcesz doskonalić umiejętności językowe w międzynarodowym środowisku ?
 • Czy posiadasz motywację do rozwoju w zakresie wymienionym wyżej (pkt a-h) ?
 • Czy chcesz wyjechać za granicę i korzystając z okazji, poszukać pracy zarobkowej ?
 • Czy brakuje Ci jasno sprecyzowanego kierunku rozwoju i chcesz spróbować czegoś nowego ?

Czy marzysz o zwiedzaniu Europy, podróżach i szukasz możliwości wyjazdów dofinansowanych ?
Jeżeli odpowiedziałeś / aś sobie na dwa z powyższych pytań TAK i masz więcej pytań, skontaktuj się z nami: Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości (TWIP), biuro()twip.pl, tel. : 506016137.

3) JEŻELI JESTEŚ ZDECYDOWANY/A ŻE CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ:

Prześlij do nas ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU W PROGRAMIE – zakładka dokumenty.  na adres evs()twip.pl

Więcej informacji praktycznych (PRZEWODNIK WOLONTARIUSZA).