Oferta EVS

Zapraszamy Państwa do zdobycia doświadczenia międzynarodowego, które dla osób chcących dokonać znaczącego kroku w rozwoju zawodowym, chcą przy okazji poznać inne języki i ludzi w krajach europy i Świata.

Wolontariat Europejski jest niepowtarzalną okazją do zdobycia międzynarodowego doświadczenia. W ramach wolontariatu, wyjeżdżasz do dowolnego państwa europejskiego i pracujesz w organizacji pozarządowej lub instytucji, organizując projekt w tematyce:

  • rozwój
  • ekologia
  • sport
  • kultura
  • przedsiębiorczość
  • inne

Twój pobyt na miejscu jest w całości finansowany, zapewnione masz:
– zakwaterowanie
– wyżywienie
– transport w ramach obowiązków projektowych
– ubezpieczenie
– kurs języka danego kraju do którego wyjeżdżasz

Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego zgłoszenia wybierasz jeden spośród czterdziestu obszarów którego dotyczyć będzie projekt w którym będziesz uczestniczyć. Do wyboru są m.in.:
– Projekty ekologiczne
– Społeczne
– Kulturalne
– i wiele więcej

Wolontariat może trwać od 2 do 12 miesięcy w tym czasie jesteś pełnoprawnym członkiem zespołu projektowego i masz do wykonania konkretne zlecone ci zadania.

Wymagania:
Projekt adresowany jest do osób młodych nie posiadających dużego doświadczenia zawodowego lub nie posiadających doświadczenia w ogóle. Stąd ograniczenie wiekowe dla uczestników projektu.
– musisz mieć między 18 a 30 lat
i od strony praktycznej jest to jedyne ograniczenie
– mile widziana i pomocna jest znajomość języka angielskiego lecz organizacja Cię goszcząca musi zapewnić swobodną komunikację między Tobą a pozostałymi członkami zespołu
– nie ma ograniczeń co do posiadanego wykształcenia formalnego.