WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy szkoły (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne), uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe. Wierzymy, iż wspólnymi siłami uda się zrealizować więcej wspólnych i wartościowych projektów i pomysłów.